Mar 22, 2018

Di Atas Segala Lapangan Tanah Air Aku Hidup, Aku Gembira

Pagi ini saya tiba-tiba teringat tulisan Muhammad Hatta yang berjudul "Di Atas Segala Lapangan Tanah Air Aku Hidup, Aku Gembira". Kali pertama tulisan ini dipublikasikan dalam harian Daulat Ra'jat dengan titimangsa 20 Januari 1934.  Akan tetapi, isinya selalu relevan buat mereka dan segala yang mengaku orang Indonesia. Saya ketik ulang di blog ini untuk memperingati lima tahun saya penempatan, untuk rekan-rekan DJP yang baru saja hendak menjejakkan kakinya di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk siapa saja yang berkenan membacanya.